Какъв филамент да изберем за своя модел

PLA – класическият материал от био суровина. Високи твърдост на повърхността, коравина и якост на опън, но посредствена удароустойчивост. Малки до незначителни деформации. Температурната формоустойчивост поддържа само до около 55°С.

ABS – филаментът е убедителен със своята термоустойчивост, твърда недраскаема повърхност, висока коравина и здравина.

PETG – филаментът обединява положителните свойства на PLA и ABS. PETG е много устойчив, притежава висока ударна жилавост, устойчив е на атмосферни влияния и трудно запалим. PETG е устойчив и срещу много химикали като при това е все още лесен за печат. Малки до никакви деформации.

FLEX – Мек, еластичен филамент. Намира многостранно приложение напр. за облицоване ръкохватки на прототипи и др. Еластицитетът на FLEX филаментите се измерва по скалата за твърдост Shore, като има големи разлики – от много мек до трудно огъваем.